Tjänster

Glimsveden Byggkonsult åtar sig:

Behöver du byggkonsulttjänster till ditt byggprojekt? Glimsveden Byggkonsult åtar sig och erbjuder tjänster inom diverse fastighetsbesiktningar, bland annat entreprenadbesiktning. Vi har personcertifierad personal av Rise Nivå K.
Vi riktar oss främst mot företagare, men även privatkunder är varmt välkomna att anlita oss.

Vår målsättning är att erbjuda effektiva konsulttjänster inom bygg som syftar till att driva byggprojektet kostnadseffektivt och framgångsrikt. Vi hjälper dig att hitta punkter där ekonomin kan förbättras och processer för att arbetet ska flyta på smidigt. Om det finns några oklarheter kring det juridiska, tillståndsansökan eller ritningar som behöver tas fram för att ansöka om bygglov eller för att skapa presentationer har vi kompetensen som krävs.

Kontakta gärna oss för mer information!