Välkommen till Glimsveden Byggkonsult AB!

Glimsveden Byggkonsult AB är ett mindre konsultföretag som bidrar med sin kompetens vid såväl större som mindre byggnadsprojekt i Västra Götaland. Några av de tjänster som vi erbjuder är Entreprenadbesiktning, byggledning, byggkontroll, projektering och uppdrag som kontrollansvarig. Det finns många olika typer av byggkonsulter till exempel kan planera ett område som du kan behöva för att bygga eller utöka ett område med fastigheter och bostäder. Det kan vara mycket användbart när man utforskar nya platser för att bygga industri eller bostäder i ett nytt område. En byggnadskonsult kan också vara den som hjälper ett projekt att bygga ett nytt industri- eller bostadsområde genom att planera och göra budgetar.

Jobbet som en byggkonsult kan variera mycket beroende på de projekt de arbetar med. Uppgifterna varierar också mycket beroende på var projektet är fokuserat och byggkonsulenten hjälper till med projektledningen. Det innebär att själva projektet hanteras av byggkonsulter. I sin tur skickar de avstämningar med rapporter om processens framsteg. De kan anställa en mängd anställda som elkonsulter, tekniker, arkitekter, fastighetsmäklare och andra som kan behövas för att göra designen så framgångsrik som möjligt. Det beror också på att investeringen kommer tillbaka så snart som möjligt efter byggandet. För det mesta arbetar en eller flera byggkonsulter tillsammans för att hantera byggnaden tillsammans. De ansvarar då för att anställa arbetare på arbetsplatsen genom olika HR-företag, men också genom byggentreprenörer.

Företaget har sin bas i Skövde och drivs av mig, Patrik Glimsveden. Jag är certifierad besiktningsman av Rise och arbetar både med byggprojektsledning och besiktning. Sen har vi Peter Nordgren som också är certifierad besiktningsman av Rise samt kontrollansvarig av Rise, PBL nivå K och som också håller på med byggprojektsledning.

Kontakta oss gärna för mer information!